Zemědělské obchodní družstvo Skryje

O nás

Rostlinná výroba

Zemědělské obchodní družstvo Skryje hospodaří na 1195 ,85 ha zemědělské půdy, z toho je 1133 ha orné půdy a 62,85 ha trvalých travních porostů. Vzhledem ke klimatickému regionu, ve kterém se tyto pozemky nacházejí, je rostlinná výroba zaměřena především na pěstování potravinářské pšenice a řepky olejky, cukrové řepy a kukuřice na zrno. Na menší výměře pěstujeme také mák, jarní ječmen, jetel nachový a krmné plodiny pro potřeby živočišné výroby – kukuřici na siláž a vojtěšku.


Živočišná výroba

Živočišná výroba Zemědělského obchodního družstva Skryje se specializuje na chov krav s produkcí mléka a odchov telat a jalovic. Krávy jsou ustájeny ve zrekonstruované stáji s volným ustájením v Sirákovicích, odchovna mladého dobytka je Zvěstovicích.


Služby

Středisko služeb vytváří především podmínky pro zajištění bezproblémového chodu rostlinné a živočišné výroby. V menším rozsahu poskytuje služby pro jiné subjekty ( opravy, dopravu, zemní práce, stavební práce).